Suntlivnu.info
Kom i form - orka mer - få tillbaka din energi

Personskydd

Vi vill seriöst skydda din personliga integritet. Den information du ger oss i form av namn, adress, e-post och andra uppgifter kommer uteslutande att användas för att delge dig den information du begärt. Denna information kommer inte att säljas vidare eller vidarebefordras till tredje part.

Det är endast vid ditt uttryckliga godkännande som vi lagrar information du ger oss i vår databas. Detta gäller när du fyller i olika slags formulär på webbplatsen. Din Oberoende Herbalife Distributör, samt vid behov ett närstående team av kollegor, får tillgång till den information du lämnar. Syftet är att hela tiden kunna säkerställa att du får en korrekt och seriös uppföljning på din begäran om information. Endast behöriga personer får tillgång till den information du lämnar, och dessa förbinder sig till att inte föra informationen vidare till utomstående.

Vid användning av webbplatsen används cookies i din webbläsare. Dessa försvinner dock när du loggar ut och stänger webbläsaren.


Oberoende Herbalifedistributör Bodil Sundquist.
Disclaimer & Copyright | Personskydd | Kontaktinformation